+31 6-24129086

Gezonde Arbeidsomstandigheden

De overheid stimuleert.

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Stoelmassage wordt door de Belastingdienst erkend als ARBO-voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert. U investeert immers in de gezondheid en duurzaamheid van uw medewerkers. De werkelijke kosten voor bedrijfsmassage vallen hierdoor beduidend lager uit omdat u de massages onbelast kunt aanbieden.

Werkkostenregeling

In de nieuwe werkkostenregeling van de Belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom onbelast laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is ook niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dan kan bedrijfsbreed.

Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling gezien als ARBO-voorziening. ARBO-voorzieningen behoren binnen de werkkostenregeling tot de ‘nihilwaardering’ en gaan niet ten koste van het forfait van 1,2%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt en zijn aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

Voorwaarden:

Stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije ARBO-verstrekking:
1. Werkgever heeft een ARBO-plan.
2. De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat ARBO-plan.
3. De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
4. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
5. Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

U kunt er als werkgever ook voor kiezen de kosten voor de stoelmassage gedeeltelijk door de werknemer te laten betalen. De eigen bijdrage kan contant bij de masseur worden afgerekend of u kunt er als bedrijf voor kiezen om dit te verrekenen met het brutoloon, bijvoorbeeld via de werkkostenregeling. Maar pas op hier zit een fiscaal addertje onder het gras.

Wanneer u voor de massages een eigen bijdrage vraagt, kunt u geen gebruikmaken van fiscaal voordeel. ARBO-interventies, waaronder massage, dienen volgens de wet vergoed te worden door de werkgever en dus niet deels door de werknemer. De belastingdienst is hier strikt in. In het kader van de mogelijkheid om massages onbelast te verstrekken is het dus een voorwaarde dat de werknemer geen eigen bijdrage betaalt; noch netto uit eigen zak, noch via een verrekening met het brutoloon. Deze voorwaarde komt voort uit de Wet Arbeidsomstandigheden die stelt dat de werkgever verantwoordelijkheid draagt voor het personeel en voor de kosten opdraait.

 

Gratis Proefmassage Bedrijven

Wilt u zelf een keer ervaren wat een helende stoelmassage met je doet? Neem dan contact met mij op en dan maken we een afspraak voor een demonstratie.

De demonstratie is gratis en geeft een goed beeld van hoe ik te werk ga en wat je allemaal van mij kunt verwachten. De demonstratie duurt een uur, waarin drie mensen zelf kunnen ervaren wat een helende stoelmassage met je doet.
Na afloop zal ik ook wat meer vertellen over de fiscale voordelen van stoelmassage en is er tijd voor eventuele vragen, wensen en suggesties. Ik wil mijn diensten namelijk zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen.